en stor advokatbyrå
i det lilla formatet

tillhandahåller affärsjuridisk rådgivning till företrädesvis små- och medelstora företag

en stor advokatbyrå
i det lilla formatet

tillhandahåller affärsjuridisk rådgivning till företrädesvis små- och medelstora företag

områden

våra tjänster


advokatfirman Sallnäs erbjuder erfarenhetsbaserad rådgivning med fokus på följande verksamhetsområden.

företagsöverlåtelser (M&A)

biträder klienter vid köp och försäljning av företag eller verksamheter vid inledande förhandlingar, planering och genomförande av avtalsundertecknande och tillträde (t.ex. upprättande av avsiktsförklaring, sekretessavtal och andra föravtal, genomförande av dokumentgranskning och upprättande av förvärvsdokumentation)

bolagsrätt

hanterar bland annat etablerandet av bolagsstrukturer, styrelsefrågor, bolagsstämmofrågor, kapitalanskaffningar (nyemissioner, optionsprogram och konvertibler), löpande bolagsrättslig service

kommersiella avtal

förhandlar och skriver avtal (t.ex. agent-, kommissions- och återförsäljaravtal, aktieägar- och bolagsavtal, inköps- och försäljningsavtal, licensavtal, optionsavtal och sekretessavtal)

kommersiell hyres- & fastighetsrätt

biträder klienter vid köp och försäljning av fastigheter och fastighetsbestånd, upprättande av hyres-, arrende- och servitutsavtal

bakgrund

om Ulf Sallnäs

Ulf Sallnäs är civilekonom och advokat med mer än trettiofem års erfarenhet av kvalificerad affärsjuridik som både bolagsjurist för en börsnoterad industrikoncern och som advokat på några av Sveriges ledande advokatbyråer.

Ulf Sallnäs har under många år tillhandahållit affärsjuridisk rådgivning i komplexa transaktioner och har därför den kunskap och erfarenhet som krävs för att biträda klienterna i de frågor som uppkommer i samband med sådana transaktioner.

För klienter som har behov av löpande affärsjuridisk rådgivning, eller som överväger att göra affärer i Sverige, har Ulf Sallnäs en gedigen erfarenhet och kan tillhandahålla både den praktiska rådgivning och den specialistkompetens som krävs. Det senare genom ett omfattande affärsjuridiskt nätverk i Sverige och utomlands. Han är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1990.

omdömen

tidigare klienter

Han har hög tillgänglighet och förmåga att fånga det för oss relevanta i avtal och andra dokument

Erik Osnes
vd, AVL MTC Motortestcenter AB

Som VD i Re:NewCell AB har jag från Ulf alltid fått snabb och mycket kompetent juridisk rådgivning. Jag kan varmt rekommendera Ulf som juridisk rådgivare

Patrik Lundström
vd, Re:NewCell AB (publ)

Ulf har under de många år som vi har arbetat tillsammans alltid bistått oss med utmärkt, trevlig och snabb service. Som klient känner man sig alltid prioriterad och han ger alltid bästa möjliga rådgivning

Henrik Norlin
styrelseledamot och aktieägare i bl.a. Girincubator AB

Ulfs erfarenhet och förståelse för
helheten gör att det blir en effektiv och
träffsäker rådgivning

Bertil Villard
f.d. kollega, advokatfirman Vinge

"Ulf har under de många år som vi har arbetat tillsammans alltid bistått oss med utmärkt, trevlig och snabb service. Som klient till Ulf känner man sig alltid prioriterad och relationen som har utvecklats mellan vårt bolag och Ulf gör att han har en övergripande insyn i vår verksamhet och kan därför alltid ge bästa möjliga rådgivning.”

Henrik Norlin
styrelseledamot i bl.a. Re:NewCell AB (publ) och
delägare i bl.a. Girincubator AB

Som VD i Renewcell har jag från Ulf alltid fått snabb och mycket kompetent juridisk rådgivning i frågor som t.ex. kapitalanskaffning men också i bolagsspecifika frågor som kund/leverantörsavtal, NDA och anställningskontrakt mm. Jag kan varmt rekommendera Ulf som juridisk rådgivare.

Patrik Lundström
vd, Re:newcell

Ulf har mycket stor kompetens inom avtalsjuridiken, inte minst när det gäller förvärv och avyttringar av fastigheter och företag. Vår mer än tioåriga relation med Ulf har medfört att han har stor kunskap om AVL vilket i sin tur gör att arbetet flyter smidigt och effektivt. Han har förmåga att fånga det för oss relevanta i avtal och andra dokument. Ulf har hög tillgänglighet och han tar sig an nya arbetsuppgifter omgående. Detta är av stor betydelse för oss.

Erik Osnes
vd, AVL MTC Motortestcenter AB

Vi erbjuder tillgänglighet, erfarenhet, kompetens och personlig rådgivning

Ulf Sallnäs
advokatfirman sallnäs

kontakt

kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller behöver du rådgivning?
Varmt välkommen att kontakta oss via telefon, e-post eller genom att fylla i formuläret nedan.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.