-Konsumenttvistnämnden -

Om du är konsument kan du under vissa förutsättningar vända dig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot oss prövade.

För vidare information läs mer på www.advokatsamfundet.se/

konsumenttvistnamnden.

Nämnden har postadress:

Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.