En stor advokatbyrå
i det lilla formatet

Advokatfirman Sallnäs tillhandahåller affärsjuridisk rådgivning till företrädesvis små- och medelstora företag inom olika branscher.

Advokatfirman Sallnäs är ”en stor advokatbyrå” genom betydande erfarenhet, gedigen affärsförståelse, samt omfattande nätverk i både Sverige och utomlands, men ”i det lilla formatet” genom liten administration, hög tillgänglighet, stort engagemang och flexibel arvodesstruktur.

Advokatfirman Sallnäs erbjuder erfarenhetsbaserad rådgivning med fokus på följande verksamhetsområden: företagsöverlåtelser (M&A), bolagsrätt, kommersiella avtal, samt kommersiell hyres- och fastighetsrätt.

Företagsöverlåtelser (M&A)

Biträder svenska och utländska klienter vid köp och försäljning av företag eller verksamheter. Biträdet avser hela processen från inledande kontakter och diskussioner, upprättande av avsiktsförklaringar (”letter of intent”), sekretessavtal och andra föravtal, genomförande av due diligence, upprättande av förvärvsdokumentation, deltagande vid förhandlingar och avtalsslut, samt uppföljning av affären.

Kommersiella avtal

Förhandlar och skriver avtal med sikte på att snabbt och effektivt uppnå bästa möjliga resultat för klienten. Som exempel på avtalstyper kan nämnas agent-, kommissions- och återförsäljaravtal, licensavtal, samarbetsavtal, inköps- och försäljningsavtal.

Bolagsrätt

Hanterar etableringar, styrelse- och bolagsstämmofrågor, ansvarsfrågor, kapitalanskaffningar (nyemissioner, optioner och konvertibler), fusioner och andra omstruktureringar.

Kommersiell hyres- och fastighetsrätt

Biträder svenska- och utländska klienter vid köp och försäljning av enskilda fastigheter och fastighetsbestånd, samt med rådgivning avseende bl.a. kommersiella hyresavtal, arrende och servitut.

Arvodesstruktur

Med hänsyn till klientens önskemål erbjuder vi olika arvodesstrukturer, t.ex. löpande arvode per timme; fast pris (per dag, för ett visst projekt eller för en avgränsad del av ett projekt); ”retainer” (fast arvode per månad med viss varaktighet).

Advokatfirman Sallnäs arbetar efter följande kärnvärden:

Affärsförståelse

med ett verkligt intresse för,
och fokus på, klientens affär

Flexibilitet

baserad på kunskap
och erfarenhet

Engagemang

med fullt fokus på klientens
affär, genom att tänka lite
längre och att vara steget före

Om Ulf Sallnäs

Ulf Sallnäs är civilekonom och advokat.
Han har mer än trettio års erfarenhet av kvalificerad affärsjuridik som både bolagsjurist för en börsnoterad industrikoncern och som advokat på några av Sveriges ledande advokatbyråer.

Ulf Sallnäs har under många år tillhandahållit affärsjuridisk rådgivning i komplexa transaktioner och har därför den kunskap och erfarenhet som krävs för att biträda klienterna i de frågor som uppkommer i samband med sådana transaktioner. För klienter som har behov av löpande affärsjuridisk rådgivning, eller som överväger att göra affärer i Sverige, har Ulf Sallnäs en gedigen erfarenhet och kan tillhandahålla både den praktiska rådgivning och den specialistkompetens som krävs. Det senare genom ett omfattande affärsjuridiskt nätverk i Sverige och utomlands.

Han är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1990.


Arbetslivserfarenhet

Advokatfirman Sallnäs (grundare)
2010

Advokatfirman Vinge (delägare)
2000–2010

Danowsky & Partners Advokatbyrå
(medgrundare och delägare)
1993–2000

Advokatfirman Lagerlöf
(senare Lagerlöf & Leman, numera Linklaters)
(biträdande jurist, advokat)
1988–1993

Boliden AB/Trelleborg AB (bolagsjurist)
1984–1988

Svea Hovrätt (hovrättsfiskal)
1983–1984

Linköpings tingsrätt (tingsnotarie)
1981–1983

Utbildning

Uppsala Universitet (jur.kandexamen)
1981

Linköpings Universitet (civilekonomexamen)
1979

Språk

Svenska
Engelska

Publikationer

Fastighetsmäklaren
1995